Disclaimer Veenstra Yachts

Veenstra Yachts doet haar uiterste best om de kwaliteit van de informatie binnen deze website te waarborgen. Echter, Veenstra Yachts kan niet aansprakelijk gesteld worden voor foutieve informatie of (prijs)wijzigingen. Daarnaast accepteert Veenstra Yachts geen enkele verantwoordelijkheid voor de accuraatheid van de informatie op sites van andere organisaties waartoe met behulp van links vanaf deze website rechtstreeks toegang kan worden verkregen, noch kan Veenstra Yachts aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit gebruik van de hyperlinks. Niets van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde gegevens/bestanden en of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, mechanisch of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.

©2017 Veenstra Yachts.

Advies nodig? 

Bel me gerust, ik help u ten alle tijde graag verder met uw vragen.

085 – 0654 699

…mailen mag natuurlijk ook!

[contact-form-7 id="140" title="Contactformulier 1"]